สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

Email: info@svit.ac.th

Line ID: @svit