อาจารย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

อ.อภิรัตน์   11.00-14.00 น. 08.00-17.00น. 08.00-12.00 น. 08.00-17.00 น. 13.00-17.00 น.  
อ.สกลเกียรติ              
อ.อิสรีย์   08.00-17.00น. 08.00-14.00น. 08.00-17.00น. 08.00-14.00น. 08.00-17.00น.