รวมภาพ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน

รวมภาพ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน


เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
สามารถรับชมเพิ่มเติมที่
shorturl.asia/DuUTh