พิธีปลุกเสกอาคารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

พิธีปลุกเสกอาคารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ