กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่_200707_3