กิจกรรมงานรักษ์วิถีไทย วิถีนานาชาติ

กิจกรรมงานรักษ์วิถีไทย วิถีนานาชาติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมงานรักษ์วิถีไทย วิถีนานาชาติ  โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิการบดี ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี  ประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงานครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายนานาชาติ  กิจกรรมการแสดงออกต่างๆ  กิจกรรมงานออกร้านขายของต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก