กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาใหม่

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาใหม่  โดยมีนักศึกษาจำนวนมากไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่านางสาวชลดา อุทรังษ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาคนใหม่