อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED)

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR & AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยทีมวิทยากร พยาบาลวิชาชีพ  พนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ)ซึ่งเคยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลหลายแห่ง  การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เป็นอย่างมาก และได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำจริง เข้าใจจริง และนำไปใช้งานได้จริง