กีฬาสีเอราวัณเกมส์2020ครั้งที่ 4

กีฬาสีเอราวัณเกมส์2020ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำการศึกษา 2562 เอราวัณเกมส์ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิการบดี ดร. สยมพร  ทองเนื้อดีเป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดแข่งกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งได้รับเกรียติจากวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนในขบวนพาเหรด  กิจกรรมครั้งนี้ได้นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน  สามัคคี ความเสียสละ รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย