โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการและสัตยาบัณเกียร์ รุ่น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการและสัตยาบัณเกียร์ รุ่น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการมอบเสื้อปฏิบัติการและสัตยาบัณเกียร์ รุ่น 2 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกรียติจากท่าน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี และ รองอธิการบดี  อ.อัจฉรียา  นันทศิริพล และผู้บริหารสถาบันฯ เป็นผู้มอบ ตามกำหนดการดังนี้เวลา 10.00-12.00 น. พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและสัตยาบัณเกียร์ รุ่น 2  และเวลา 13.00-16.00 น. การเสวนา หัวข้อ “บทบาทของ จป.วิชาชีพ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0″ โดยคุณพิพัฒพล ปะมายะยัง ผู้ชำนาญการความปลอดภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)