งานOpen house เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนในเครือสารสาสน์22-1-2563

งานOpen house เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนในเครือสารสาสน์22-1-2563

วันที่ 22  มกราคม 2563  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมงาน Open house เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนในเครือสารสาสน์ โดยในงานได้รับเกีรยติจาก ท่านอาจารย์อัจฉรียา  นันทศิริพล   รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแต่ละฐาน ซึ่งแต่ละฐานมีส่วนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกม  ตอบคำถาม ได้รับความสนุกสนานและความประทับใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก