คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5″ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5″ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5″ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิการบดี  ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
8249