นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพายเรือ  ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพายเรือ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธนบดี วงศ์สุธี ได้เข้าร่วมแข่งขันพายเรือในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมงคลนิมิต อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1