ตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ SVIT ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างชาติของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วม “โครงการปลูกป่า ปลูกใจ” ณ หาดสะพานแดง จ.สมุทรสาคร

ตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ SVIT ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างชาติของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วม “โครงการปลูกป่า ปลูกใจ” ณ หาดสะพานแดง จ.สมุทรสาคร

อาจารย์ ศุภกานต์ มังกรสุรกาล และตัวแทนนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ SVIT  จำนวน 12 คน ได้ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างชาติของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วม “โครงการปลูกป่า ปลูกใจ” ณ หาดสะพานแดง จ.สมุทรสาคร

5