โครงการ จิตอาสารักษ์น้ำรักษ์คลองบางเสือตาย ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการ จิตอาสารักษ์น้ำรักษ์คลองบางเสือตาย ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการ จิตอาสารักษ์น้ำรักษ์คลองบางเสือตาย ถวายเป็นพระราชกุศล   สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   ได้รับเกียรติจากท่าน ธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธานเปิดและ นายประพจน์ แย้มพราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 โดยมีนักศึกษากว่า 100 คน ช่วยลอกคูคลอง ปลูกต้นไม้ และทำระบบระบายน้ำ ณ คลองบางเสือตาย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Untitled-2