กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่อ้อมกอดรั้วแดง-ทอง  โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายใต้นโยบาย We Care “เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำกิจกรรม” ที่ SVIT

Pimary2      Pimary3