กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 6 มิถุนายน  2562  ดร.กาญจนา  หรูเจริญพรพานิช  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  และผู้นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สถานตากอากาศบางปู  ตำบลบางปูใหม่  อำเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ