ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรเมธ ทองเรือง ได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรเมธ ทองเรือง ได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ นายจิรเมธ ทองเรือง ได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม