รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 รอบรับตรง 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 รอบรับตรง 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 เกรด 6 เทอมยังไม่ออก
ใช้เกรด 5 เทอมสมัครรับทุนเรียนฟรี*ได้เลย
ปริญญาตรี

⚙️ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย( จป.วิชาชีพ)
📓 สาขาบัญชี (สหกิจศึกษา)
🧰 สาขาการจัดการ
💵 สาขาการตลาด
📜 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
🎀ทุนการศึกษากำลังเรียน ม.6 ปวช.🎈
🎖 ทุนเรียนฟรี 4 ปี ไม่มีข้อผูกมัด
🥇 ทุนเรียนดี 100,000 บาท
🥈 ทุนบุตรข้าราชการ บุตรอาชีพเกษตรกร 100,00 บาท🥉 ทุนความสามารถพิเศษ 50,000 บาท
🏵กองทุนกู้ยืม🏵
🔑 กรอ.
🔑 กยศ.
🤩🤩—-หอพักฟรี—–🥰🥰
—ประกันอุบัติเหตุ—
—แผ่นดินแห่งปัญญาและโอกาส—
–พร้อมสนับสนุนทุกความสามารถ—
🗂 เรียนจบมีงานทำ 100 %📁
**ข้อตกลงความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ **
สมัครด่วนวันนี้ที่……
☎️ 095 807 3535
☎️ 095 907 3535
LINE @SVIT
www.svit.ac.th
*ตามประกาศของสถาบันฯ