พิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตวันสงกรานต์

พิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อโต พระพุทธรูปประจำสถาบันฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์

DSC08905 DSC08915 DSC09029 DSC09095 DSC09122 DSC09198 DSC09266 DSC09267 DSC09292