สังสรรค์วันปีใหม่ SVIT

สังสรรค์วันปีใหม่ SVIT

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT – ALOHA HULA HULA NEW YEAR PARTY 2018

SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0011 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0015 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0033 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0091 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0096 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0097 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0142 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0151 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0160 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0256 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0275 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0297 SVIT ALOHA HULA HULA_180123_0313