SVIT Robot Camp 2017

SVIT Robot Camp 2017

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม SVIT ROBOT CAMP 2017 ร่วมกับ บ.แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ให้ความสนใจมาร่วมอบรม และจัดการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์และทำภารกิจ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิดายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

Robot Camp 2017_180123_0037 Robot Camp 2017_180123_0044 Robot Camp 2017_180123_0051 Robot Camp 2017_180123_0055 Robot Camp 2017_180123_0064 Robot Camp 2017_180123_0075 Robot Camp 2017_180123_0110 Robot Camp 2017_180123_0154 Robot Camp 2017_180123_0173 Robot Camp 2017_180123_0188 Robot Camp 2017_180123_0195