ลอยกระทง ลอยกับเธอ ที่ SVIT

ลอยกระทง ลอยกับเธอ ที่ SVIT

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทง ลอยกับเธอ ที่ SVIT” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกระทง การประกวดเทพบุตรบางพลี-เทพีนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดย รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (อธิการบดี) เป็นประธานเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกันอย่างรื่นเริงตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม / ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

20171105 #1_171108_0001 20171105 #1_171108_0002 20171105 #1_171108_0003 20171105 #1_171108_0007 20171105 #1_171108_0011 20171105 #1_171108_0012 20171105 #1_171108_0015 20171105 #1_171108_0018 20171105 #1_171108_0023 20171105 #1_171108_0026 20171105 #1_171108_0027 20171105 #1_171108_0029 20171105 #1_171108_0030 20171105 #1_171108_0031 20171105 #1_171108_0032 20171105 #1_171108_0033 20171105_171108_0004 20171105_171108_0005 20171105_171108_0006 20171105_171108_0008 20171105_171108_0016 20171105_171108_0017