วันเปิดโลกกิจกรรม SVIT

วันเปิดโลกกิจกรรม SVIT

ฝ่ายกิจการนักศึกษา > เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดงานวันเปิดโลกกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อาทิ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมจิตอาสา ชมรมเชียร์และสันทนาการ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมถ่ายภาพ เป็นต้น โดยบรรยากาศภายในงานเต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานจากเกมส์แลกของรางวัล และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้นักศึกษาที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมตามความสนใจ และพร้อมที่จะร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเป็นลำดับต่อไป

IMG_9757 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9763