ถวายพระพรวันแม่

ถวายพระพรวันแม่

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดงานถวายพระพรวันแม่ ณ อาคารอเนกประสงค์กาญจนา ชั้น 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ถวายพระพรวันแม่ 2560_๑๗๐๘๑๐_0083 ถวายพระพรวันแม่_๑๗๐๘๑๐_0003 ถวายพระพรวันแม่_๑๗๐๘๑๐_0047 ถวายพระพรวันแม่_๑๗๐๘๑๐_0055