งานประกวด Freshy Boy&Girl 2560

งานประกวด Freshy Boy&Girl 2560

งานประกวด Freshy Boy&Girl ประจำมีการศึกษา 2560

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์กาญจนา

 

Freshy Boy&Girl 2017_๑๗๐๗๒๕_0011 Freshy Boy&Girl 2017_๑๗๐๗๒๕_0108  Freshy Boy&Girl 2017_๑๗๐๗๒๕_0088Freshy Boy&Girl 2017_๑๗๐๗๒๕_0100