งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดงานงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ไหว้ครู 60_๑๗๐๗๑๔_0004 ไหว้ครู 60_๑๗๐๗๑๔_0038 ไหว้ครู 60_๑๗๐๗๑๔_0048 ไหว้ครู 60_๑๗๐๗๑๔_0043