โครงการรับน้อง ปีการศึกษา2560

โครงการรับน้อง ปีการศึกษา2560

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดรับน้องประจำปีการศึกษา2560

 

DSC03029 DSC03041 DSC03045 DSC03094 DSC03111 DSC03143