โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

DSC02942 DSC02981 DSC02935 DSC02914 DSC02979 DSC02895