กิจกรรมงานสงกรานต์ งานวัด 2560

กิจกรรมงานสงกรานต์ งานวัด 2560

กิจกรรมงานสงกรานต์ งานวัด จัดขึ้นวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

17758448_1295083047273321_3265063902484182401_o 17807605_1295082740606685_4053091715022494798_o 17620103_1295082777273348_2646101302453382694_o 17492579_1295082763940016_4697087240017645370_o