การจัดงานกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

การจัดงานกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00

ณ ลานชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ