ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559