บัญชี

Jul
03

อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2562   ค่าลงทะเบียนเพียง 5,800 บาท *ชำระเงินภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 (*รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คู่มือประกอบการการอบรม)   หัวข้อการอบรม 4 พฤศจิกายน 2562 9:00 -12:15           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ นิยามความหมายต่างๆ / หลักการเกิดไอน้ำ / การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ / รู้จัก พื้นฐานระบบหม้อน้ำ 13:15 -16:30         ประเภทหม้อน้ำโครงสร้าง และส่วนประกอบ ประเภทหม้อน้ำ / โครงสร้าง / ส่วนประกอบเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของหม้อน้ำแต่ละประเภท   5 พฤศจิกายน 2562 9:00 […]

DETAIL
Sep
02

ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ด้วยตนเองทุกคน โดยนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารไม่สำเร็จตามหลักสูตรรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการ ดังนี้   ๑. การยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ติดต่อขอรับใบคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๒. สถานที่ยื่นหลักฐาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ชั้น ๑ อาคารเรียนหลัก  ในวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    ๓. […]

DETAIL
Jun
23
Mar
22

โครงการ English We Can

โครงการ English We Can ณ ตำรวจภูธร ภาค 1 จัดอบรม ภาษาอังกฤษให้กับภริยานายตำรวจ ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2560 รวม 72 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 40 ท่าน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

DETAIL
Mar
14

โครงการ SVIT ร่วมใจสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ SVIT ร่วมใจสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม(อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นโครงการร่วม กับโครงการคลองขี้ระแวง บ้านคลองบางเสือตาย ม. 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

DETAIL
Mar
01
Feb
28
Feb
03

โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับน้อง 1. พิมพ์นภา ภูวงษ์ยอด คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 2. กมลวรรณ พาแพง คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ได้รองอันดับ 1 ประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่  3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DETAIL
Nov
02

โครงการ FAP open House “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล”

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ FAP open house “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ห้อง 6AB ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตรจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

DETAIL
May
23

โครงการประกวดสุนทรพจน์

ขอแสดงความยินดีกับน้อง 1. พิมพ์นภา ภูวงษ์ยอด คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 2. ชุติมา สีหาวัด คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่4 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น

DETAIL

Success

การเรียนที่มุ่งถึงความสำเร็จ

Value

การเรียนที่มีคุณค่าในตัวเอง

Integrity

การเรียนที่มีความซื่อสัตย์

Technology

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

ติดต่อเรา

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

info@svit.ac.th

TOP