ข่าวสารประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Jul
03

อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2562   ค่าลงทะเบียนเพียง 5,800 บาท *ชำระเงินภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 (*รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คู่มือประกอบการการอบรม)   หัวข้อการอบรม 4 พฤศจิกายน 2562 9:00 -12:15           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ นิยามความหมายต่างๆ / หลักการเกิดไอน้ำ / การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ / รู้จัก พื้นฐานระบบหม้อน้ำ 13:15 -16:30         ประเภทหม้อน้ำโครงสร้าง และส่วนประกอบ ประเภทหม้อน้ำ / โครงสร้าง / ส่วนประกอบเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของหม้อน้ำแต่ละประเภท   5 พฤศจิกายน 2562 9:00 […]

DETAIL
Oct
03
Sep
02

ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ด้วยตนเองทุกคน โดยนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารไม่สำเร็จตามหลักสูตรรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการ ดังนี้   ๑. การยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ติดต่อขอรับใบคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๒. สถานที่ยื่นหลักฐาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ชั้น ๑ อาคารเรียนหลัก  ในวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    ๓. […]

DETAIL
Aug
10
Jul
27
Jul
25

งานประกวด Freshy Boy&Girl 2560

งานประกวด Freshy Boy&Girl ประจำมีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์กาญจนา    

DETAIL
Jul
14
Jun
23
Jun
16
Apr
05
Page 1 of 41234

Success

การเรียนที่มุ่งถึงความสำเร็จ

Value

การเรียนที่มีคุณค่าในตัวเอง

Integrity

การเรียนที่มีความซื่อสัตย์

Technology

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

ติดต่อเรา

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

info@svit.ac.th

TOP