Uncategorized

Nov
13
Oct
30

เชิญชวนทุกๆ ท่านลอยกระทงออนไลน์ได้ที่นี่!!!

วันเพ็ญเดือน 12 ‘ 63 ขอเชิญชวนร่วมกันสืบสานประเพณีไทย แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์กันค่ะ คลิกที่นี่!ลอยกระทงออนไลน์

By svitnew | Uncategorized
DETAIL
Oct
06

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ให้แก่องค์การนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาในการรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก  ความสมัครสมานสามัคคี  โดยมีผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 34 คน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  

DETAIL
Aug
18

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2563

วันที่ 14 และ 16 สิงหาคม 2563 ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม โดยปีนี้จัดในรูปแบบ New Normal โดยแบ่งนักศึกษาเป็นรอบในการทำพิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการชุมนุม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jul
29

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฏาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jul
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jun
06

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 อาจารย์อัจฉรียา นันทศิริพล รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
May
12
Feb
26

กิจกรรมงานรักษ์วิถีไทย วิถีนานาชาติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมงานรักษ์วิถีไทย วิถีนานาชาติ  โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิการบดี ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี  ประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงานครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายนานาชาติ  กิจกรรมการแสดงออกต่างๆ  กิจกรรมงานออกร้านขายของต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

DETAIL
Feb
23

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาใหม่  โดยมีนักศึกษาจำนวนมากไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่านางสาวชลดา อุทรังษ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาคนใหม่

DETAIL
Page 1 of 812345...Last »

Success

การเรียนที่มุ่งถึงความสำเร็จ

Value

การเรียนที่มีคุณค่าในตัวเอง

Integrity

การเรียนที่มีความซื่อสัตย์

Technology

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

ติดต่อเรา

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

info@svit.ac.th

TOP