Uncategorized

Sep
14
Jan
09

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีนี้ออกค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนดอนเตาอิฐ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2563 โดยนักศึกษาชมรมค่ายอาสาฯ จำนวน 120 คน ร่วมกันแบ่งปันจิตอาสา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคารเรียนภายนอกภายใน ทาสีห้องเรียน ทาสีถังเก็บน้ำ ระบายสีและวาดรูปบนฝาผนังและบนพื้นถนนไว้ให้เด็กเดิน กระโดดและอ่านอักษร ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม โดยมี ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน อาจารย์สหภัส สว่างวงค์ อาจารย์อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์ และดร.ศุภกานต์ มังกรสุรกาล เข้าร่วมทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันฯ มาเยี่ยมค่าย พร้อมของฝากและพบปะชาวค่าย ประกอบไปด้วยท่านรองอธิการบดี อาจารย์อัจฉรียา นันทศิริพล ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร และท่านคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ อาจารย์ธารทิพย์ ทองมี  

By svitnew | Uncategorized
DETAIL
Nov
13
Oct
30

เชิญชวนทุกๆ ท่านลอยกระทงออนไลน์ได้ที่นี่!!!

วันเพ็ญเดือน 12 ‘ 63 ขอเชิญชวนร่วมกันสืบสานประเพณีไทย แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์กันค่ะ คลิกที่นี่!ลอยกระทงออนไลน์

By svitnew | Uncategorized
DETAIL
Oct
06

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ให้แก่องค์การนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาในการรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก  ความสมัครสมานสามัคคี  โดยมีผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 34 คน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  

DETAIL
Aug
18

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2563

วันที่ 14 และ 16 สิงหาคม 2563 ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม โดยปีนี้จัดในรูปแบบ New Normal โดยแบ่งนักศึกษาเป็นรอบในการทำพิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการชุมนุม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jul
29

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฏาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jul
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Jun
06

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 อาจารย์อัจฉรียา นันทศิริพล รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Page 1 of 812345...Last »